July 2008 Wladimir Klitschko vs. Tony Thompson (© KMG)

Vitali & Wladimir KlitschkoVitali KlitschkoWladimir Klitschko
VITALI KLITSCHKO | MEHR LESEN
WLADIMIR KLITSCHKO | MEHR LESEN